Κατασκευή του Ηρώου (2000)

Το ηρώο κατασκευάστηκε σε διάστημα μόλις 22 ημερών από έξη (6) τεχνίτες από το χωριό Κυριάκι Βοιωτίας με αρχιτεχνίτη τον Δημήτρη Λιάκο υπό την καθημερινή επίβλεψη και καθοδήγηση του δωρητή κ. Παντελή Γ. Φραγκούλη

Η προτομή παραγγέλθηκε και φιλοτεχνήθηκε από τον καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών του ΕΜΠ γλύπτη κ. Γεώργιο Καλακαλά